Ne puteti gasi:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
  • Youtube
Cand expira RCA-ul tau?

Spune-ne si te anuntam din timp!

Vrei sa te sunam noi?

Lasa-ne numarul si te sunam imediat!

  
Accident fara RCA!

Esti victima unui accident, iar vinovatul nu are RCA valabil?

Dictionar

A

Asigurare - metoda de constituire la dispozitia unei institutii specializate, de obicei societate pe actiuni, a unui fond de asigurare format din contributiile de asigurare sau, cum li se mai spune, pe seama primelor de asigurare platite de persoanele fizice sau juridice. Fondul constituit este destinat pentru acoperirea unor pagube rezultate, fie ca urmare a unor calamitati naturale sau in urma unor accidente, precum si a unor evenimente viitoare cu aspect imprevizibil, dar si masura care se ia in vederea prevenirii, inlaturarii, repararii unor consecinte negative ce se vor putea produce datorita unor evenimente daunatoare, numite in acest caz riscuri asigurate;

Acoperirea – protectia prin asigurare;

Asigurator – persoana juridica care preia riscurile de la asigurat pe baza unui contract de asigurare si care ofera protectie fata de riscurile care sunt prevazute in acel contract;

Agent de asigurare – orice persoana fizica ce actioneaza in numele unei societati de asigurari, de care este legata printr-un contract, si in numele careia vinde polite de asigurare clientilor;

Accident - eveniment intamplator si imprevizibil care intrerupe mersul normal al lucrurilor, produs fara vointa asiguratului;

Autovehicul – vehiculul destinat transportului terestru, cu exceptia celui care circula pe sine, echipat cu motor de propulsie, care se deplaseaza prin mijloace proprii si conform legii, este supus inmatricularii. Intr-un anumit context, termenul “autovehicul” se poate referi si la “remorca” sau “semiremorca” daca acestea fac obiectul asigurarii;

Accept de plata – Instrument financiar de tipul politei, biletului la ordin, cambiei utilizat in general ca instrument de plata dar care, in anumite conditii strict reglementate, poate fi un activ financiar in care investesc fondurile monetare;

B


Broker de asigurare – persoana juridica independenta care pune in legatura cumparatorii cu vanzatorii de asigurari, in schimbul unui comision. Brokerul ofera si consultanta in privirea alegerii serviciilor de asigurare;

Bonus – reprezinta o reducere a primei de asigurare care se aplica in momentul reinnoirii unui contract de catre un asigurat care nu a avut nici o dauna si care nu a solicitat nici o despagubire;

Beneficiarul asigurarii – persoana careia societatea de asigurari ii va plati suma asigurata, in momentul producerii unuia dintre evenimentele impotriva caruia este facuta asiguarea;

C


Casco – asigurarea mijloacelor de transport, a motoarelor si echipamentelor acestora;

Cerere de asigurare – formular tiparit de asigurator care cuprinde date despre asigurat si riscurile care vor fi acoperite;

Comision – suma platita unui broker sau agent de asigurare pentru serviciile oferite prin vanzarea unei polite sau intermedierea unui contract de asigurare;

Contract (polita) de asigurare – document emis de asigurator care dovedeste incheierea unui contract.

Contractantul asigurarii – persoana care incheie contractul cu societatea de asigurari si care este obligata sa plateasca prima de asigurare;

Cargo – asigurarea bunurilor si/sau marfurilor care fac obiectul transportului (martim, rutier, aerian);

D


Dauna – paguba cauzata asiguratului in urma producerii unuia dintre riscurile pentru care esta incheiata asigurarea;

Dauna totala – avarierarea in totalitate a bunului asigurat, astfel incat reparatia sa sa devina total neeconomica din cauza nivelului ridicat al costurilor pentru reparatie;

Despagubire de asigurare – compensarea baneasca platita de companie asiguratului in urma producerii unuia dintre riscurile prevazute in contract;

Detinator – persoana fizica sau juridica mentionata in Cartea de Identitate / Certificatul de inmatriculare al Vehiculului;

Dotari suplimentare – (auto) – echipamente montate pe autovehicul, care nu au fost prevazute de producatorul autovehiculului sau care au alte caracteristici decat dotarile optionale, folosite pentru imbunatatrea confortului sau calitatilor autovehiculului;

Dotari optionale – (auto) – echipamente montate pe autovehicul, care sunt prevazute de producaorul autovehiculului, care se monteaza in productia de serie pentru acea marca si model de autovehicul, in functe de gradul de echipare al acestuia;

E

Eveniment (risc) asigurat – avenimentul in urma caruia asiguratorul este obligat sa plateasca suma asigurata sau despagubirea;

Expunere la risc – posibilitatea de aparitie a unei daune;

Efractie – inlaturarea violenta a oricaror obiecte sau dispozitive ce se interpun intre faptuitor si bunul ce se urmareste a fi sustras (de exemplu: ruperea, spargerea, demontarea dispozitivelor de inchidere ce sunt de natura sa asigure securitatea bunurilor Asiguratului);

F


Fransiza - partea din cuantumul daunei stabilita prin contract si suportata de asigurat;

Furt – furt prin efractie, prin acte de talharie sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate daca aceasta a fost obtinut prin furt prin efractie de la adresa mentionata ca fiind in perimetrul asigurat sau furt prin act de talharie;

G


Greva - incetarea organizata a activitatii unei parti importante a angajatilor unei societati in scopul de a impune revendicari de ordin economic sau social;

H


Hotarare judecatoreasca – este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii;

I


Inspecţte de risc - procesul prin care un reprezentant al societatii de asigurare identifica starea fizica a unor bunuri care urmeaza a fi asigurate pe baza unui contract de asigurare;

Inspector de daune – persoana desemnata de societatea de asigurare pentru evaluarea daunelor, deschiderea dosarului de daune, instrumentarea dosarului de dauna si aprobarea despagubirii;

J


Justitie – totalitatea instantelor judecatoresti si a legilor unei tari; sistem de functionare a instantelor judiciare, echitate, dreptate;

K

Know – How ( ref. Contract ) – contractul ce are ca obiect transmiterea cu titlu oneros a unor cunostinte si procedee tehnice care n-au fost si nici nu sunt brevetate, sau chiar a unei abilitati ori experiente tehnice care constituie un secret comercial;

L


Limita de raspundere – suma maxima care reprezinta raspunderea societatii de asigurari in cazul producerii evenimentului asigurat;

Leasing – operatiunea de inchiriere prin care se transfera dreptul de posesie si folosinta a unei proprietati pentru o perioada de timp stabilita, in schimbul platii unei chirii;

Lege – Norma cu caracter obligatoriu, stabilita si aparata de puterea de stat;

M


Managementul riscului – abordarea stiintifica a riscului pentru a preveni si limita pagubele survenite ca urmare a unor evenimente nefavorabile;

Maturitatea politei – momentul in care plata unei sume asigurate devine scadenta conform unei asigurari mixte, la incheierea termenului sau;

Mandat – contract prin care o persoana (mandatar), se obliga sa incheie unul sau mai multe acte juridice pe seama unei alte persoane (mandant), care ii da aceasta imputernicire si pe care il reprezinta;

N


Notificarea cererii de despagubire – obligatia care revine asiguratului, conform contractului, de a aduce la cunostinta companiei de asigurari in cel mai scurt timp producerea unui eveniment care ar putea duce la aparitia cererii de despagubire;

O


Ogligatia – este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie;

P


Polita de asigurare – documentul eliberat de asigurator prin care se certifica incheierea unui contract de asigurare, document in care sunt indicate perioada de plata a primelor, conditiile de asigurare in care s-a incheiat polita si perioada de valabilitate a acesteia;


Prima neta – prima de risc care este calculata scazand din prima bruta platita de client cota parte reprezentand cheltuielile companiei de asigurari (inclusiv cota de profit);

Prima esalonata – prima de asigurare platibila la datele specificate in contract, pe parcursul perioadei de plata a primelor;

Polita reinnoita – polita care are ca perioada asigurata o perioada imediat anterioara celei din polita, fara sa existe vreun interval de timp intre aceasta perioada anterioara si perioada asigurata a politei;

R


Risc – este elementul care da nastere unui contract de asigurare si care poate reprezenta: incertitudinea producerii unui eveniment, probabilitatea de dauna, pericol generator de pierderi materiale sau financiare, impotriva caruia se afera asigurare;

Reasigurator – companie de asigurari care accepta contracte de reasigurare de la alta societate de asigurare;

Reasigurat – societatea de asigurari care cedeaza o parte din asigurarea directa prin intermediul reasigurarii;

Riscuri suplimentare – riscuri ce se aduga la contractele de asigurare standard;

S


Sistemul Bonus Malus – asigurarea beneficiaza de sistemul Bonus Malus, in cadrul caruia sunt prevazute, reduceri sau majorari ale primelor de asigurare, in absenta, respectiv prezenta, daunelor pe perioada unor ani de asigurare, asadar in cazul in care in perioada anterioara de asigurare nu s-au platit ori nu se datoreaza despagubiri, pentru anul de asigurare imediat urmator se acorda reduceri de prima de 5%, 10%, 20% si 30%, in functie de numarul anilor anteriori consecutivi fara daune, iar daca in timpul perioadei de asigurare societatea a platit sau datoreaza despagubiri la asigurarea autovehiculelor, la reinnoire primele de asigurare se majoreaza in functie de raportul de daunalitate inregistrat conform tarifelor in vigoare;

Scadenta – data la care este planificata plata unei prime de asigurare;


Subasigurare – asigurare incheiata pentru o suma mai mica decat valoarea reala a obiectului asigurat. Prima de asigurare este proportional mai mica, iar in cazul aparitiei daunelor, asiguratorul nu poate oferi plata integrala a despagubirii;


Suma asigurata – suma prevazuta in polita de asigurare, care va fi platita in cazul producerii evenimentului asigurat;

T


Termen - eveniment viitor si sigur ca se va produce, care afecteaza fie executarea, fie stingerea unei obligatii;


Termen de gratie – amanarea sau esalonarea acordata debitorului;

U


Utilizator – persoana fizică sau juridică care foloseşte autovehiculul în baza unui contract de leasing, inchiriere, comodat etc;

Uzura vehiculului – uzură rezultată ca urmare a utilizării normale a autovehiculului şi care este stabilită în funcţie de categorie, vechime şi starea de întreţinere a acestuia;

V


Valoarea de nou – valoarea de comercializare a autovehiculelor noi la data incheierii asigurarii (potrivit facturilor, cataloagelor sau listelor de preturi comunicate de producatori);

Valoarea reala – valoarea obţinută prin scăderea uzurii, conform grilei ASTRA ASIGURARI, din valoarea de nou a autovehiculului

Vandalism – distrugerea sau deteriorarea intentionata a bunurilor asigurate de catre o persoana sau un grup de persoane, altele decat asiguratul, membrii familiei acestuia sau prepusi ai acestuia;

-

asigurarea-rca.ro